status

Pool [QQQ] QQQ 质押用户量

权益池ID: pool12udshcl3ycj4qpxes28n0ugsye23h89rj8z2a5ast4482m08xe7 (散列: 571b0be3f126255004d9828f37f11026551b9ca391c4aed3b05d6a75)

QQQ

名字
QQQ
权益池代码
QQQ
网站
饱和度
40.77%
40.77% 饱和度
现质押量
29.89M
已激活质押量
29.87M
已声明 担保额
0
已激活担保额
135.66k
可变费用
100%
固定费用
100.00k
最近收益率
0%
终生收益率
0%
纪元区块量
6
预计纪元区块量
28.3
Prorated Luck
35.9 (126.9%)
终生区块量
5811
终生运气
97.9%
创造于
8.3.2021
质押用户量
24
担保额杠杆率
29889453
2x
1.00k

Shrimp
100₳ - 1k₳
1x
39.06k

Fish
10k₳ - 40k
1x
43.04k

Tuna
40k₳ - 100k
2x
393.56k

Dolphin
100k₳ - 300k
11x
6.90M

Shark
300k₳ - 2M
7x
22.51M

Whale
2M₳ - 5M

质押用户量 (新来的委托用户)

日期 活跃于 地址 金额 忠诚度 已注册
18d2h 前 467 stake1u92t...c4y8k 853.74 新手
181d23h 前 434 stake1u90y...c55c4 150.72 新手 27.8.2023
1y167d3h 前 364 stake1u8v5...auu8g
从权益池而来 [POCC] OccamFi
331.22k 345d10h 9.3.2021
1y197d8h 前 358 stake1u9rv...8fwqy 2.28M 新手 12.8.2022
1y238d9h 前 350 stake1uy75...k2zcm 442.50k 新手 2.7.2022
1y242d18h 前 349 stake1u9gl...dz9sc 454.00k 新手 27.6.2022
1y364d4h 前 325 stake1ux3a...wxu0x
从权益池而来 [CHRTY] Charity pool
731.71k 10d23h 11.5.2021
2y14d8h 前 322 stake1ux2a...3f9et
从权益池而来 [WA1] Watashitachi1
257.89k 1y192d18h 2.8.2020
2y46d10h 前 315 stake1u8gf...da7hq 477.00k 新手 10.1.2022
2y48d6h 前 315 stake1uyqm...l6m3j 4.59M 新手 8.1.2022
2y247d11h 前 275 stake1u8px...plcad
从权益池而来 [SIPO3] SITION POOL3
414.92k 70d21h 13.4.2021
2y303d9h 前 264 stake1uyza...vjxx2
从权益池而来 [ZZZ3] ZZZ3
43.04k 246d7h 25.8.2020
2y303d9h 前 264 stake1uypp...wpxkh
从权益池而来 [HEL] CardanoAtStake
480.18k 268d22h 2.8.2020
2y303d9h 前 264 stake1uymz...dlduv
从权益池而来 [SIPO] SITION POOL
357.22k 246d7h 2.8.2020
2y333d3h 前 258 stake1uxhf...rrxz3 1.00M 新手 29.3.2021
2y333d3h 前 258 stake1u8xr...8mf93 2.00M 新手 29.3.2021
2y333d3h 前 258 stake1uys5...u2thj 2.00M 新手 29.3.2021
2y333d3h 前 258 stake1u84p...unwm0
从权益池而来 [NAP] NAP-Nekota ADA Pool
1.21M 184d7h 3.8.2020
2y336d4h 前 257 stake1u93w...xfne0
从权益池而来 [1PCT] 1 Percent Pool (v1)
4.64M 12d14h 30.7.2020
2y341d11h 前 256 stake1uy6e...vu3w0 4.00M 新手 21.3.2021
2y352d5h 前 254 stake1u908...42c8g
从权益池而来 [POP4] POP4
39.06k 118d3h 30.7.2020
2y353d2h 前 254 stake1uyzq...87qly 1.00M 新手 9.3.2021
2y353d6h 前 254 stake1u8mm...7zpp2 3.00M 新手 9.3.2021
2y354d4h 前 254 stake1uyz3...ucp5d 135.66k 新手 8.3.2021

注意:这里只显示了余额至少为10₳的钱包

精选权益池: